mailto:yvette@govaartconsultancy.nl Yvette werkt sinds april 2010 als zelfstandig consultant. Zij houdt zich bezig met complexe gebiedsontwikkelings-
processen. In de huidige praktijk gaat haar aandacht daarbij vooral uit naar het herijken van bestaande kaders die niet meer voldoen. Een van de middelen die zij daarbij inzet is de Urban Decision Room, een beslissings-
ondersteunend instrument dat gebruikers de kans biedt om buiten de bestaande kaders te denken met als doel kaders te herformuleren om projecten toch doorgang te laten vinden.

Ge´nteresseerd?
Yvette komt graag met je in contact!